(1)
Tarpin, T. MUHASABAH ‘ALA AL-NAFSI DITENGAH PANDEMI CORONA. sahaja 2022, 1, 25-32.